Inwema - International Wealth Management

Inwema hjælper dig til økonomisk overblik, det giver tryghed.
Dansk English Svenska Deutsch


Pensionsmodtagere bosiddende i udlandet

Mange danske pensionsmodtagere bosiddende uden for Danmark kender ikke deres rettigheder og går derfor glip af indkomst.

Danske pensionsmodtagere bosiddende i udlandet kender ikke deres rettigheder.

 

Danske pensionsmodtagere bosat uden for Danmark, kender ikke de komplicerede danske regler og risikerer bliver derved at gå glip af at udnytte de rettigheder de har.

 

Vore undersøgelser viser, at mange danskere bosiddende i udlandet mister penge, fordi de ikke kender deres rettigheder. Fejlene er mangeartede og af forskellig natur. De væsentligste fejl vi har konstateret opsummeres her:

 

1.      Retten til at modtage social pension er langt mere omfattende end mange tror, når man er bosiddende i udlandet.

 

2.      Som oftest kan Danmark beskatte både danske private og offentlige pensioner, men de berettigede får ikke de fradrag ved skatteberegningen, som de har ret til.

 

3.      Har en person boet i Danmark i mere end 20-25 år, vil han/hun typisk være berettiget til at få en E121 fra Danmark og dermed typisk ikke skulle betale sociale bidrag i de lande vi har sociale sikringsaftaler med som bosat i et af disse.. Samtidig opnås social sikringsdækning på samme måde som landets egne statsborgere har. 

 

4.      Hvis Danmark kan beskatte min. 75 % af ens indkomst, vil man typisk være grænsegænger i kildeskattelovens forstand, hvilket ofte berettiger til fradrag ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, f.eks. rentefradrag for udenlandske renteudgifter. Disse typer af fradrag opnås oftest ikke.

 

5.      Som bosiddende i udlandet er en person ofte berettiget til nedsættelse af danske skatter på udbytter, royalties mv.

 

6.      Danskere i udlandet glemmer jævnligt at blive fritaget for betaling af PAL-skat.

 

7.      Ved flytning fra Danmark eller som bosiddende uden for Danmark har man ofte valg ved opgørelsen af dansk skattepligtig indkomst, hvis skatteåret er mindre end 365 dage, hvilket øger skattebyrden. 

 

8.      Danmark kan ikke beskatte danske renteindtægter og aktieavancer, når man er bosat uden for Danmark. 

 

9.      Beskatningen af private pensionsordninger ses jævnligt at være for høj som følge af, at der ikke er opgjort en friholdelsesbrøk for den del af pensionsudbetalingen, som ikke har været skattebegunstiget i Danmark på indbetalingstidspunktet.

 

10.  Jævnligt glemmes anmodning om udbetaling af opbyggede udenlandske pensions- rettigheder opstået som følge af tidligere arbejde i et andet land.

 

Hvis du har behov for hjælp til at undersøge, om du har rettigheder m.v. som du har overset eller ikke har fået afklaret korrekt, er du velkommen til at kontakte os på info@inwema.dk  

 

 

 

Marts 2011.

 

 

 

 

 

Version til udskriftVersion til udskrift Send til en venSend til en ven


Inwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakt os | Disclaimer